Global Organic Textile Standard (GOTS)

Tiêu Chuẩn Toàn Cầu Về Dệt Hữu Cơ (GOTS) 

Tiêu chuẩn toàn cầu về dệt hữu cơ (GOTS) là tiêu chuẩn gia công hàng đầu trên thế giới về hàng dệt và sợi hữu cơ, bao gồm các tiêu chí sinh thái và xã hội, được hỗ trợ bởi chứng nhận độc lập của toàn bộ chuỗi cung ứng dệt.

Mục tiêu của tiêu chuẩn này là nhằm xác định các yêu cầu được công nhận trên toàn cầu đảm bảo trạng thái hữu cơ, từ cách thu hoạch nguyên vật liệu qua sản xuất có trách nhiệm với môi trường và xã hội đến gắn nhãn nhằm cung cấp sự đảm bảo đáng tin cậy cho người tiêu dùng cuối.

GOTS dựa trên hệ thống kép để kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chí liên quan bao gồm kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm dư lượng. Là nhà sản xuất dây dệt hữu cơ được chứng nhận GOTS, Trimmings luôn đảm bảo các tiêu chuẩn này với khách hàng của mình bằng việc đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của GOTS, duy trì chuỗi hồ sơ lưu ký đối với tất cả các nguyên vật liệu hữu cơ mua, và thực hiện kiểm tra và đánh giá kiểm toán định kỳ.