Cam Kết Trách Nhiệm Xã Hội

Trách nhiệm xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu của Trimmings. Chúng tôi đã đăng ký trích lập quỹ từ thiện mang tên “Trim smile” với mục đích cùng nhau góp sức giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh.

Đối tượng chúng tôi hướng đến là: trẻ em nghèo khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo hiếu học và người già neo đơn không nơi nương tựa.

Với nguồn quỹ từ thiện này chúng tôi sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các em ở các trại trẻ mồ côi hoặc trẻ em miền núi, hỗ trợ học bổng cho những em học sinh hiếu học tại các trường vùng sâu vùng xa, thăm hỏi tặng quà cho các cụ già neo đơn ở các địa phương,…vv

Ngoài ra chúng tôi luôn kêu gọi và khuyến khích nhân viên của chúng tôi tham gia vào các hoạt động xã hội và các công tác từ thiện.

Chúng tôi sẵn sàng dành thời gian và kinh nghiệm để hỗ trợ miễn phí cho các tổ chức xã hội vì cộng đồng và các tổ chức tình nguyện.

Trong các hoạt động từ thiện, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các tổ chức từ thiện và tạo ra mối quan hệ hợp tác lâu dài phù hợp với các giá trị kinh doanh của chúng tôi.