Khách Hàng Của Chúng Tôi

Khách hàng của chúng tôi bao gồm từ Châu Á đến Châu Mỹ và mọi người, vì vậy chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm việc với nhiều doanh nghiệp và cá nhân, với các mức độ mong đợi về chất lượng và nhu cầu khác nhau. Mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc của chúng tôi từ việc tạo ra vải cho đến khâu sản phẩm cuối cho phép kiểm soát mức độ cao hơn ở từng bước trong quy trình sản xuất và khả năng cung cấp sản phẩm chất lượng cao.