Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

“Trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh đa ngành và đầu tư sang các lĩnh vực kinh tế tiềm năng trong và ngoài nước”.


Sứ mệnh 

Nâng cao tiềm lực kinh tế và chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua việc cung ứng các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng vượt trội đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội.


Giá trị cốt lõi

Trình độ chuyên môn cao.

Trung thành, năng động, sáng tạo và kỹ năng tốt.

Đoàn kết, có trách nhiệm.

Gia tăng giá trị và lợi ích của CB.CNV, cổ đông, đối tác, khách hàng.

Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.