Triết Lý Kinh Doanh

Trimmings xác định lấy nhu cầu khách hàng làm trung tâm cho sự đổi mới và sáng tạo, lấy yêu cầu xã hội làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Triết lý thương hiệu
"Phồn vinh cùng đất nước, phát triển bền vững"

Gắn sự phát triển của đất nước, của xã hội với sự phát triển của Công ty;

Luôn nghiên cứu đột phá, đi đầu, cải tiến không ngừng;

Đề cao trách nhiệm xã hội trong mọi hoạt động.


Giá trị cốt lõi
Chúng tôi cho rằng sống bằng các giá trị vững chắc chính là chìa khóa kinh doanh thành công. Tại Trimmings, một quy tắc ứng xử nghiêm chỉnh và những giá trị cốt lõi là trọng tâm cho mọi quyết định của chúng tôi.


Chất lượng tốt nhất
Chúng tôi luôn nỗ lực cao nhất để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Chúng tôi xây dựng uy tín dựa trên chất lượng sản phẩm tốt nhất trong khoảng thời gian cam kết.


Sáng tạo
Mọi thứ chúng tôi làm tại Trimmings được chi phối bởi một niềm say mê xây dựng thành công vượt trội - và sự cống hiến không ngừng trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ.


Trung thực
Giá trị nền tảng quan trọng đối với mỗi nhân viên và lãnh đạo của Trimmings là sự trung thực và minh bạch.


Cùng thịnh vượng
Mọi người cùng làm việc sẽ đạt đượt thành quả cao hơn. Trimmings chỉ có thể được gọi là thành công khi có thể mang lại sự thịnh vượng và cơ hội cho người khác. Trimmings luôn phấn đấu là một công ty có trách nhiệm về mặt xã hội và môi trường.


Thái độ với khách hàng
Chuyên nghiệp, nhiệt tình, tạo niềm tin trong phục vụ khách hàng;

Luôn luôn lắng nghe, am hiểu tâm lý khách hàng để phục vụ mỗi ngày một tốt hơn.

Chia sẻ khó khăn và thuận lợi với khách hàng để cùng hợp tác, phát triển lâu dài.