Oeko-Tex

Không Có Chất Gây Hại
Chất lượng nghĩa là sản xuất an toàn và sản phẩm an toàn. Chứng nhận Oeko-tex của chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm của khách hàng không chứa các chất gây hại - đáp ứng các tiêu chuẩn CPSIA/REACH.