G-7

Máy In Chính

G-7 là sáng kiến GMI cho biết khả năng máy in chuẩn xác màu sắc và độ bền màu, vì thế các sản phẩm của khách hàng sẽ luôn có màu sắc chính xác “ngay lần in đầu tiên cũng như những lần in kế tiếp”